14U Elite

Coach: AJ Christensen, Nikki Miyashita

Practice: Tuesday/Thursday 7-9pm

Roster